Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap. Det betyr at vi investerer penger i små og mellomstore bedrifter i Agder ved å gå inn med aksjekapital – vi blir medeiere i bedriftene.

Agder fylkeskommune eier litt over halvparten av Agder Næringsselskap AS. Andre viktige eiere er kommunene og næringslivet i fylket, som for eksempel banker og forsikringsselskap, energiverk og skogeierforening.

Målet er utvikling!