Styret for Agder Næringsselskap AS

Torunn Ostad

Styreleder

Telefon 971 68 848 torunn.ostad@politiker.agderfk.no

 

Erik Johan Tellefsen Lindøe

Personlig varamedlem

Telefon 452 81 104
erik.lindoe@politiker.agderfk.no

Merete Lie Seland

Styremedlem

Telefon: 924 65 279
Epost: merete.lie.seland@sor.no

Anne-Grethe Knudsen

Personlig varamedlem

Telefon 481 49 605
ags@lillesands-sparebank.no

Anders Kylland

Styremedlem

Telefon 992 50 178
anders.kylland@politiker.arendal.no

Alf Albert

Personlig varamedlem
Telefon 993 25 461

Janne Nystøl

Styremedlem

Telefon 980 66 678
janne.nystol@politiker.agderfk.no

Jon Olav Strand

Personlig varamedlem

Telefon 997 45 652
jon-o-st@online.no

Venke Anny Nes

Styremedlem

Telefon 938 80 393
venke.anny.nes@fagforbundet.no

Oddbjørn Kylland

Personlig varamedlem

Telefon 909 79 552
oddbjorn.kylland@politiker.agderfk.no

Helge Hammersbøen

Styremedlem

Telefon 911 25 430
helge.hammersboen@dnb.no

Tor Erik Suvatne

Personlig varamedlem

Telefon 911 04 611
tor.erik.suvatne@nordea.no

Beate Marie Johnsen

Personlig varamedlem

Telefon 907 79 214 beate.marie.johnsen@politiker.agderfk.no

Terje Johnsen

Daglig leder

Telefon 934 84 777
terje.johnsen@agderfk.no

Styret i Agder Næringsselskap AS