Vår historie

Agder Næringsselskap AS ble etablert i 1980 og hadde som hovedoppgave å legge til rette for bygging av næringsbygg. For mange etablerere var gode lokaler en viktig forutsetning for å komme i gang. Mange industri-, verksteds- og kontorbygg ble reist med Næringsselskapets hjelp rundt omkring i Aust-Agder på 1980-tallet.

– Men å bygge næringsbygg er en måte å tilrettelegge for næringsvekst som gir lite sirkulasjon i pengene. Næringsselskapets midler ble bundet opp i eiendommer, og etter hvert gikk selskapet derfor over til å investere i bedriftene gjennom deltakelse i aksjekapital og/eller tilskudd til ulike prosjekter, forteller Terje Johnsen, daglig leder i Agder Næringsselskap AS.

Næringsselskapet er senere blitt omdannet til et rent investerings-selskap og gir nå ingen former for tilskudd. Næringsselskapet har tidligere deltatt i arbeidet med utredninger innenfor mange felt: en aksjonsplan for Østregionen, havbruk, informasjonsteknologi, ”kulturisme” i Setesdal og turistinformasjon for å nevne noen. Selskapet har også arrangert strategimøter og studiereiser.

– Næringsselskapets strategi er å være en pålitelig medinvestor som skal bidra til å skape vekst i hele Agder. Når en ser på selskapets aksjeportefølje ved utgangen av 2020, er det ingen tvil om næringsselskapets eksistensberettigelse, sier Terje Johnsen.