Om selskapet

Målet er utvikling!

Agder Næringsselskap AS investerer i små og mellomstore bedrifter i Agder ved å gå inn med aksjekapital – vi blir medeiere i bedriftene. 

Agder fylkeskommune eier litt over halvparten av Agder Næringsselskap AS. Andre viktige eiere er kommunene og næringslivet i fylket, som for eksempel banker og forsikringsselskap, energiverk og skogeierforening.

Den eiermessige fordelingen er 67 % offentlig og 33 % privat.

Agder Næringsselskap AS har ca 3 millioner kroner i aksjekapital. Næringsselskapet har en exit strategi som gjør at vi selger oss ut av selskapene etter en viss tid. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet eierskap i overkant av 30 bedrifter til en samlet verdi på ca 38 mill kroner.